Koniec sezonu w Zjednoczonych Emiratach Arabskich
Koniec sezonu w Zjednoczonych Emiratach Arabskich Drukuj
61 zawodw, w tym 22 rangi mi?dzynarodowej (CEI), w sumie na dystansie 5540 km, ??cznie 3288 startuj?cych oraz 1528 je?d?cw - takie imponuj?ce statystyki przedstawi? Hallvard Sommeseth na spotkaniu je?d?cw, trenerw, w?a?cicieli stajni oraz osb oficjalnych podsumowuj?cym sezon 2008/09 w Zjednoczonych Emiratach Arabskich.
Ca?kowity odsetek koni ko?cz?cych poszczeglne konkursy wynis? 47,47 %.
Spotkanie, ktre odby?o si? 12 kwietnia, zosta?o zorganizowane przez Federacje Je?dzieck? Zjednoczonych Emiratw Arabskich. Spotkanie to mia?o na celu podsumowanie krajowego sezonu oraz podzielenie si? opiniami i sugestiami osb zaanga?owanych w dyscyplin? rajdw d?ugodystansowych. Przedstawione rwnie? zosta?y zmiany w przepisach FEI oraz w przepisach krajowych.

Wpisany przez Maciej Kacprzyk    wtorek, 14 kwietnia 2009