Zg?oszenia na zawody w Ku?ni Nowowiejskiej
Zg?oszenia na zawody w Ku?ni Nowowiejskiej Drukuj
Ju? nieca?e dwa tygodnie pozosta?y do rozpocz?cia zawodów rajdowych w Ku?ni Nowowiejskiej. Lista zg?oszonych zawodników prezentuje si? imponuj?co, oprócz reprezentantów Polski, w konkursach mi?dzynarodowych swój udzia? zaanonsowali zawodnicy z Bahrajnu, Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Holandii, Finlandii oraz Czech. Na czele ekipy Bahrajnu b?dzie sta? Szejk Naseer bin Hamad Al Khalifa – prezydent Królewskiej Federacji Je?dzieckiej oraz Wy?cigowej Bahrajnu (Bahrain Royal Equestrian and Endurance Federation).

Zainteresowaniem ciesz? si? równie? krótsze dystanse (L, P, N), które zostan? rozegrane w ramach Zawodów Ogólnopolskich oraz konkurs amatorski klasy LL dla zawodników oraz koni bez licencji PZJ/WZJ.

W sumie do wszystkich konkursów jak na razie zosta?o zg?oszonych ponad 40 koni, w tym a? 15 do konkursu CEI3* 160 km (osiem z Bahrajnu, sze?? z Polski oraz jeden z Finlandii).

Organizatorzy licz? na jeszcze wi?ksz? liczb? uczestników. Zg?oszenia mo?na nadsy?a? do 17 lipca. Zawodnicy  zg?aszaj?cy si? do konkursów CEI/CEIJY proszeni s? o podawanie w zg?oszeniu numeru licencji FEI swojej i konia.

Wpisany przez Maciej Kacprzyk    sobota, 11 lipca 2009