MP '09 - medale przy minimum czterech parach
MP '09 - medale przy minimum czterech parach Drukuj
Zarz?d Polskiego Zwi?zku Je?dzieckiego obni?y? wymagania dotycz?ce minimalnej liczby zawodników  startuj?cych w Mistrzostwach Polski.  Przyznanie medali nast?pi pod warunkiem udzia?u  w Mistrzostwach przynajmniej czterech zawodników. Na dzie? dzisiejszy do konkursu CEI3* 160 km, w ramach którego zostan? rozegrane Mistrzostwa Polski Seniorów jest zg?oszonych 6 par z Polski. Niestety do konkursu CEI2* 120 km, w ramach którego mia?y by? rozegrane Mistrzostwa Polski Juniorów i M?odych Je?d?ców jest zg?oszona tylko jedna polska para.
W sumie do wszystkich konkursów w Ku?ni Nowowiejskiej jak na razie zosta?o zg?oszonych ponad 60 koni, tym 8 do konkursu CEI3*. Niestety swoje zg?oszenie odwo?a?a ekipa z Bahrajnu.
Wpisany przez Maciej Kacprzyk    piÄ…tek, 17 lipca 2009