Ostateczny termin zg?osze? do Ku?ni Nowowiejskiej
Ostateczny termin zg?osze? do Ku?ni Nowowiejskiej Drukuj
Dzi? mija ostateczny termin zg?osze? na zawody do Ku?ni Nowowiejskiej, które odb?d? si? w najbli?szy weekend. Dotychczas zosta?o zg?oszonych ponad 80 koni, w tym 17 do konkursu CEI3* 160 km (4 polskie), 8 do konkursu CEI2* 120 km, 3 do konkursu CEIJY2* 120 km, 12 do konkursu CEI1* 80 km, 9 do konkursu klasy N, 17 do konkursu klasy P, 7 do konkursu klasy L oraz 10 do konkursu klasy LL.
W sumie do zawodów zg?osili si? zawodnicy z 8 krajów: Finlandii, Danii, Holandii, Czech, S?owacji, Zjednoczonych Emiratów Arabskich, W?gier oraz Polski.  Ostatecznie w zawodach we?mie równie? udzia? reprezentacja Bahrajnu.
Jutro zamie?cimy szczegó?owe listy startowe.
Wpisany przez Maciej Kacprzyk    poniedziaƂek, 20 lipca 2009