Drukuj
W kalendarzu, na stronie zawodów w Warce dost?pne s? propozycje amatorskiego konkursu klasy LL na dystansie 20 km dla zawodników i koni bez licencji PZJ/WZJ, który odb?dzie si? w sobot?, 12 wrze?nia o godzinie 10:30.
Jednocze?nie zach?camy wszystkie osoby planuj?ce start w Warce do zg?aszania si? na te zawody za pomoc? modu?u zg?oszeniowego, przygotowanego przez ?ukasza Dutkowskiego.
Wpisany przez Maciej Kacprzyk    Ĺ›roda, 26 sierpnia 2009