Polacy na ME Asy? 2009
Polacy na ME Asy? 2009 Drukuj
W najbli?sz? sobot?, 26 wrze?nia we w?oskim Asy?u odb?d? si? Otwarte Mistrzostwa Europy. Na li?cie zg?osze? mo?na znale?? 106 par z 25 krajów, w tym 81 je?d?ców z Europy. Nie zabraknie równie? zawodników z naszego kraju. Polsk? b?d? reprezentowa? Beata Dzikowska na Label du Magny, Kamila Kart na Cercie, Kamilia Tobiasz na Mu-Zahrat oraz Marcin Tobiasz na Esterze. W sumie wystartuje 19 dru?yn, w tym 15 z Europy. Indywidualne oraz dru?ynowe medale zostan? przyznane w kalsyfikacji "otwartej" dla je?d?ców z ca?ego ?wiata oraz w klasyfikacji "europejskiej" tylko dla je?d?ców ze Starego Kontynentu.
160 km trasa podzielona zosta?a na 6 etapów. Pierwsza p?tla "zielona" ma d?ugo?ci 35 km, druga "czerwona" równie? 35 km, trzecia "?ó?ta" 34 km, czwarta "niebieska" 24,5 km, pi?ta "pomara?czowa" 17,5 km, a szósta "bia?a" 14 km. Z przekroju trasy wynika, ?e pierwsze dwie p?tle b?d? najci??sze, szczególnie druga "czerwona" p?tla straszy d?ug? wspinaczk?.

Mapa trasy

Przekrój trasy
Lista zg?osze?
Wpisany przez Maciej Kacprzyk    Ĺ›roda, 23 wrzeĹ›nia 2009