ME Asy? 2009 - relacja na ?ywo
ME Asy? 2009 - relacja na ?ywo Drukuj
W tym miejscu mo?na obserwowa? relacje na ?ywo dost?pn? dzi?ki systemowi GPS. W zak?adce "Maps" wida? pozycje na mapie poszczególnych zawodników, a w zak?adce "Details" wida? aktualn? klasyfikacj?, przebyte kilometry oraz pr?dko??.
Wpisany przez Maciej Kacprzyk    sobota, 26 wrzeĹ›nia 2009