Zawody w Zabajce w sezonie 2010
Zawody w Zabajce w sezonie 2010 Drukuj
Grzegorz Le? poinformowa? nas o planowanych na tez sezon a? trzech imprezach w Zabajce (woj. podkarpackie). 
17-18.04.2010 ZR, ZA w Zabajce, organizator LKJ Zabajka
05-06.06.2010 ZR, ZA w Zabajce, organizator LKJ Zabajka
18-19.09.2010 MO, ZR, ZA w Zabajce, organizator UKJ RUMAK
Zawody te zosta?y wpisane do kalendarza dost?pnego na naszej stronie. Jednocze?nie zach?camy organizatorw planuj?cych zawody o poinformowanie nas o terminach imprez w celu dodania ich do kalendarza.
Wpisany przez Maciej Kacprzyk    poniedziałek, 08 lutego 2010