Maciej Kosicki na Mistrzostwach Europy
Maciej Kosicki na Mistrzostwach Europy Drukuj

Jutro o 7 rano Maciej Kosicki -  ?wie?o upieczony Mistrz Polski Juniorów i M?odych Je?d?ców - dosiadaj?cy Eurolanda wystartuje w konkursie Mistrzostw Europy Juniorów i M?odych Je?d?ców.

Zapraszamy do trzymania kciuków i ?ledzenia wyników w Internecie.

 

Tegoroczne MEJiMJ odbywaj? si? w Kreuth, w Niemczech. Trasa licz?ca 120 km jest podzielona na 4 etapy: 40 km, 30 km, 30 km oraz 20 km. Na stracie stanie 50 zawodników z 16 krajów, w tym 6 dru?yn. Pogoda ma by? sprzyjaj?ca, oko?o 20 stopni i pochmurnie, ale bez deszczu. Wi?ksze trudno?ci b?dzie sprawia? trasa, lekko pagórkowata, z twardym, kamienistym pod?o?em.

Walka o medale stoczy si? zapewne pomi?dzy dru?ynami Francji, Belgii oraz Hiszpanii. By? mo?e z dobrej strony - jak to cz?sto bywa - zaprezentuj? si? gospodarze. Dla naszej pary najwa?niejsze b?dzie uko?czenie zawodów i poprawienie wyniku z zesz?orocznych Mistrzostw ?wiata w Babolnej.

Wyniki na ?ywo b?d? prezentowane na stronie endurance-timing.info.

My równie?, w miar? mo?liwo?ci technicznych, b?dziemy starali si? jak najszybciej poda? wynik naszej pary.

Wpisany przez Maciej Kacprzyk    Ĺ›roda, 04 sierpnia 2010