Propozycje MPMK oraz ZO Gieniusze
Propozycje MPMK oraz ZO Gieniusze Drukuj

KJ BIK Gieniusze przyjmuje ju? zg?oszenia na tegoroczne Mistrzostwa Polski M?odych Koni oraz Zawody Ogólnopolskie ko?cz?ce sezon, które odb?d? si? w dniach 8 - 10 pa?dziernika. Propozycje oraz druk zg?oszeniowy do konkursów MPMK mo?na znale?? w kalendarzu zawodów.

Wpisany przez Maciej Kacprzyk    poniedziaƂek, 30 sierpnia 2010