Prawie sto koni na zawodach w Ku?ni Nowowiejskiej
Prawie sto koni na zawodach w Ku?ni Nowowiejskiej Drukuj

Prawie 100 koni przyjedzie w przysz?y weekend do Ku?ni Nowowiejskiej na zawody mi?dzynarodowe oraz ogólnopolskie. Na dzie? dzisiejszy na li?cie zg?osze? znajduje si? 98 koni. Ju? dzi? rozpocz??y si? prace organizacyjne na terenie o?rodka oraz staranne znakowanie trasy.

 

Trasy poszczególnych konkursów b?d? przebiega? po 3 p?tlach: 30, 20 oraz 10 km, które b?d? zbli?one do tych zesz?oroczonych. Na najd?u?szej p?tli b?d? dwa punkty serwisowe, na ?redniej oraz najkrótszej jeden.  Planowane s? równie? dodatkowe punkty z wod? do pojenia koni. Zmieniony  b?dzie za to kierunek jazdy na p?tlach oraz organizacja startu i mety, w tym roku wyjazd na tras? oraz wjazd na bramk? weterynaryjn? b?d? rozdzielone.

 

Lista zg?osze? (Entry list) pdf 19.99 KB

Wpisany przez Maciej Kacprzyk    poniedziaƂek, 30 sierpnia 2010