Zawody Regionalne w KJ Champion
Zawody Regionalne w KJ Champion Drukuj

W sobot?, 18 wrze?nia w Klubie Je?dzieckim Champion odb?d? si? Zawody Regionalne. Zostan? rozegrane dwa konkursy klas P-50 km oraz N-80 km. Szczeg?y w propozycjach zawodw.

Wpisany przez Maciej Kacprzyk    środa, 08 września 2010