Egzamin na Srebrn? Odznak? Rajdow? w Gieniuszach
Egzamin na Srebrn? Odznak? Rajdow? w Gieniuszach Drukuj

W czasie MPMK oraz ZO Gienisuze (8-10.10.2010 r.) odb?dzie sie egzamin na Srebrn? Odznak? Je?dzieck?. Szczego?y dotycz?ce zasad egzaminu dost?pne s? na stronie Polskiego Zwi?zku Je?dzieckiego.

Zainteresowane osoby proszon? s? o  kontakt z organizatorem zawodw.

Wpisany przez Maciej Kacprzyk    środa, 06 października 2010