Zawody na Podlasiu w sezonie 2011
Zawody na Podlasiu w sezonie 2011 Drukuj

Jerzy Maliszewski paoinformowa? nas dzi? o zawodach rajdowych planowanych na terenie Podlaskiego Zwi?zku Je?dzieckiego w sezonie 2011. Organizatorami b?d? trzy kluby je?dzieckie: Kres Jurowce, BIK Gieniusze oraz - nowe miejsce na rajdowej mapie - MKS Sprz??la.

Terminy planowanych zawodów:

  • 30 kwietnia - KJ Kres Jurowce
  • 17-19 czerwca - KJ BIK Gieniusze
  • 29-31 lipca - KJ BIK Gieniusze
  • 19-21 sierpnia - MKS Sprz??la Supra?l
  • 16-18 wrze?nia - KJ BIK Gieniusze (MPMK, Mistrzostwa Podlasia)

Kwestia rangii poszczególnych zawodów nie jest jeszcze rozstrzygni?ta.

Wpisany przez Maciej Kacprzyk    niedziela, 14 listopada 2010