Mistrzostwa w sezonie 2011
Mistrzostwa w sezonie 2011 Drukuj

W sezonie 2011 odb?d? si? dwie imprezy mi?dzynarodowe rangii mistrzowskiej. Seniorzy b?d? rywalizowa? we francuskim Florac na 160 km trasie Otwartych Mistrzostw Europy Seniorów 10 wrze?nia. Juniorzy i M?odzi Je?d?cy  (zawodnicy do 21 lat) zmierz? si? na 120 km trasie w Brazylii, w miejscowo?ci Bragança Paulista SP ju? 30 lipca.

Na razie w kalendarzu zawodów na stronie Mi?dzynarodowej Federacji Je?d?ieckiej brakuje rokrocznie rozgrywanych w podparyskim Compiegne  Mistrzostw ?wiata M?odych Koni (7 i 8-letnich).

Niestety na obu zawodach mistrzowskich nie nale?y spodziewa? sie polskich reprezentantów. Mistrzostwa Europy strasz? górzyst? tras?, jedn? z najtrudniejszych  na Starym Kontynencie. Równie? liczba polskich par zdolnych do wype?nienia kwalifikacji do ME jest minimalna.

Z kolei od naszej jedynej "eksportowej" pary z kategorii juniorsko-m?odzie?owej - Macieja Kosickiego oraz Eurolanda (reprezentaci Poslki na M?  Babolnej w roku 2009 oraz ME w Kreuth w 2010 roku) nie nale?y oczekiwa? wyjazdu do odleg?ej Brazylli.

 

Strona zawodów ME we Florac: www.160florac.com

Wpisany przez Maciej Kacprzyk    poniedziaƂek, 22 listopada 2010