M?JiMJ w Zjednoczonych Emiratach Arabskich
M?JiMJ w Zjednoczonych Emiratach Arabskich Drukuj

Mi?dzynarodowa Federacja Je?dziecka poinformowa?a, ?e tegoroczne Mistrzostwa ?wiata Juniorów i M?odych Je?d?ców odb?d? si? w Abu Zabi, w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, w grudniu tego roku. Szczegó?owa data jeszcze nie jest znana. Mistrzostwa te pierwotnie mia?y odby? si? w  lipcu w Brazylii, ale na pocz?tku roku Brazylijska Federacja Je?dziecka poinformowa?a o rezygnacji z ich organizacji. 

Oprócz zawodów w ZEA w tym roku czekaj? nas jeszcze dwie imprezy rangii mistrzowskiej. Seniorzy b?d? rywalizowa? we francuskim Florac na arcytrudnej, góskiej trasie Otwartych Mistrzostw Europy Seniorów 10 wrze?nia. Mistrzostwa ?wiata M?odych Koni rozgrywane zostan? w podparyskim Compiegne (Francja). Tak jak przed rokiem konie 7-letnie rywalizowa? b?d? na dystansie 130 km, a konie 8-letnie na dystansie 160 km. Termin zawodów: 18-19 sierpnia 2011.

Wpisany przez Maciej Kacprzyk    poniedziaƂek, 21 lutego 2011