Polacy na CEI Gartow
Polacy na CEI Gartow Drukuj

W zbli?aj?cy si? weekend czwrka reprezentantw Polski we?mnie udzia? w zawodach mi?dzynarodowych w miejscowo?ci Gartow w Niemczech. W konkursie CEI1* 90 km wystartuj?: Beata Dzikowska (Elos),  Artur Landau (Amis), Anna Tarnowska (Bader) oraz Joanna Zarzecka (Cert). W sumie do tego konkursu zosta?o zg?oszonych 36 par. Pe?ne listy zg?osze?>.

?yczymy powodzenia!

Wpisany przez Maciej Kacprzyk    czwartek, 07 kwietnia 2011