Propozycje ZK Klikowa oraz ZK Supra?l
Propozycje ZK Klikowa oraz ZK Supra?l Drukuj

W kalendarzu zawodw dost?pne s? propozycje Zawodw Krajowych w Klikowej oraz Zawodw Krajowych w Supra?lu. Obie te imprezy odb?d? si? w dniach 19 - 21 sierpnia 2011 r.

Wpisany przez Maciej Kacprzyk    środa, 27 lipca 2011