Logo MPJiMJ 2012
Logo MPJiMJ 2012 Drukuj

logoPrezentujemy logo tegorocznych Mistorzostw Polski Juniorów i M?odych Je?d?ców, które zostan? rozegrane w Horyszowie, w Kraianie Kuhailana, w dniach 1 - 2 wrze?nia 2012 r.

"Posta? szlachcica  na orientalnym koniu, ma na nas przenie?? w owe czasy stare, kiedy to polscy panowie  rozje?d?ali szeroko po Kresach orientalnymi ko?mi, przemierzali stepy, polowali na wilki,  poddaj?c  wierzchowce jedynej w swoim rodzaju selekcji i próbie dzielno?ci. Chcia?bym aby to logo, które wysz?o spod r?ki Rafa?a Walendowskiego  przypomina?o zdanie z Trylogii, ?e: „nie masz nad nasz? jazd?, bo która ci panie tak skoczy jako nasza skoczy? potrafi"? Chcia?bym te? aby wydoby?o z mroków historii s?owa Juliusza Dzieduszyckiego mówi?ce, ?e je?li idzie o wytrzyma?o?? na d?ugim dystansie, z naszymi ko?mi ?adne inne równa? si? nie mog?. I bardzo chcia?bym, ?eby polscy juniorzy siadaj?c dzisiaj na polskie konie to wszystko wiedzieli i o tym pami?tali"  - komentuje logotyp Krzysztof Czarnota.

 

 

Wpisany przez Maciej Kacprzyk    poniedziaƂek, 09 lipca 2012