Nowe propozycje w kalendarzu
Nowe propozycje w kalendarzu Drukuj

W kalendarzu zawodw oraz w zak?adce "Propozycje" dost?ne s? propozycje ZK w Gieniuszach oraz MPJiMJ i ZK w Tarnowie-Klikowej.

Wpisany przez Maciej Kacprzyk    wtorek, 21 maja 2013