Organizatorzy z Zakrzowa czekaj? na zg?oszenia
Organizatorzy z Zakrzowa czekaj? na zg?oszenia Drukuj
Na pro?b? gospodarzy zawodw w Zakrzowie przypominamy, ?e  zg?oszenia na odwo?ane zawody czerwcowe  nie obowi?zuj?. W zwi?zku z tym organizatorzy prosz? o ponowne przysy?anie zg?oszen na drukach PZJ.
Jak dot?d federacje m.in. Zjednoczonych Emiratw Arabskich, Czech, Litwy, Estoni oraz Niemiec zapowiedzia?y przyjazd swoich reprezentantw.
Wpisany przez Maciej Kacprzyk    wtorek, 17 września 2013