Konferencja Rajdowa 2010
Konferencja Rajdowa 2010 Drukuj
Informujemy, ?e Konferencja Rajdowa 2010 odb?dzie si? 23 stycznia br. w Ku?ni Nowowiejskiej. Pocz?tek jednodniowgo  spotkania planowany jest na godzin? 10. Szczegó?owy  program zostanie podany w tym tygodniu.
Wpisany przez Maciej Kacprzyk    poniedziaƂek, 04 stycznia 2010