Belinda Hitzler na Konferencji Rajdowej 2010
Belinda Hitzler na Konferencji Rajdowej 2010 Drukuj
G?own? cz??ci? tegorocznej Konferencji Rajdowej, która odb?dzie si? 23 stycznia br. w Ku?ni Nowowiejskiej, b?dzie seminarium Belindy Hitzler - utytu?owanej zawodniczki z Niemiec. Prelegentka podzieli si? ze s?uchaczami swoimi do?wiadczeniami zwi?zanymi z takimi tematami jak: wybór konia do rajdów, trening konia rajdowego, ?ywienie i suplementacja, opieka w czasie codziennego treningu oraz zawodów. Wyk?ad b?dzie trwa? oko?o 4 godzin, pocz?tek o 10. Szczegó?owy program konferencji zostanie opublikowany jutro.
Wpisany przez Maciej Kacprzyk    Ĺ›roda, 06 stycznia 2010