Targi Hippiczne na CSI Katowice Paradzie Horse Show 2009
Targi Hippiczne na CSI Katowice Paradzie Horse Show 2009 Drukuj
Fina? Western Adrenalina Cup, zawody Teraz Dzieci w Spodku, wy?cigi kucw o Wielk? Katowick?, czy wy?cigi zaprz?gw konnych to tylko niektre z pozakonkursowych atrakcji, jakie czekaj? widzw tegorocznej edycji CSI Katowice Parady Horse Show. Jedn? z ciekawszych dodatkowych propozycji b?d? towarzysz?ce imprezie Targi Hippiczne.


Przez wszystkie cztery dni trwania imprezy katowicki Spodek odwiedzi kilkana?cie tysi?cy go?ci. Zawody, jak i b?d?ce ich integraln? cz??ci? Targi, b?d? szeroko reklamowane w mediach oglnopolskich i regionalnych, a tak?e poza granicami naszego kraju.

Czym b?d? Targi? To wydarzenie gromadz?ce liderw z bran?y je?dzieckiej, ktrzy przedstawi? swoj? najnowsz? ofert? handlow?. Ekspozycja obejmowa? b?dzie nie tylko asortyment je?dziecki, ale tak?e wyposa?enie stajenne, sprz?t do piel?gnacji koni i liczne wydawnictwa bran?owe. W Spodku b?dzie mo?na zapozna? si? rwnie? z ofert? o?rodkw hippicznych, zwi?zkw hodowcw oraz organizacji promuj?cych czynny wypoczynek w siodle. Nie zabraknie oczywi?cie ekspozycji sprz?tu je?dzieckiego: tak profesjonali?ci, jak i zaczynaj?cy dopiero przygod? z je?dziectwem b?d? mogli zaopatrzy? si? w najnowsze kroje strojw oraz w wysokiej klasy sprz?t, ktry b?dzie gwarancj? komfortu i bezpiecze?stwa. Dla odwiedzaj?cych przygotowane zostan? liczne pokazy, a czas umili im z pewno?ci? pobyt w jednej z kilku restauracji lub kawiarni.

Jedn? z dodatkowych niespodzianek przygotowanych przez Organizatorw b?dzie ekspozycja koni rasy anglo-arabskiej ze znanej i cenionej na ca?ym ?wiecie Stadniny w Ochabach na ?l?sku Cieszy?skim. Podczas CSI Katowice przedstawicielom Stadniny sk?ada? b?dzie mo?na oferty na zakup wybranych koni. Aukcja na gwiazdk?, na ktrej sprzedane zostan? wszystkie okazy odb?dzie si? w Stadninie w Ochabach tydzie? po zako?czeniu CSI Katowice Parady Horse Show.

Targi odbywaj? si? w idealnym dla Konsumentw czasie. Okres miko?ajkowy i oko?o?wi?teczny sprzyja zakupom ciekawych i niekonwencjonalnych prezentw. Z pewno?ci? wielu adeptw je?dziectwa znajdzie na nich ciekawe propozycje zarwno dla siebie, jak i dla swoich najbli?szych. B?dzie to najwi?ksza impreza tego typu, jaka zorganizowana zostanie w grudniu w naszym kraju.

Wystawcw oraz Firmy Handlowe zainteresowane ekspozycj? podczas Targw Hippicznych na CSI Katowice Paradzie Horse Show informujemy, ?e Organizatorzy dysponuj? ostatnimi wolnymi miejscami handlowymi. Wi?cej szczeg?w na ten temat a tak?e formularz kontaktowy znajd? Pa?stwo tutaj

Wpisany przez Maciej Kacprzyk    czwartek, 12 listopada 2009