Aneks do Regulaminu Dyscypliny
Aneks do Regulaminu Dyscypliny Drukuj
W dziale Przepisy PZJ dost?pny jest Aneks do Regulaminu Dyscypliny zatwierdzony przez Zarz?d Polskiej Zwi?zku Je?dzieckiego.
Wpisany przez Maciej Kacprzyk    poniedziałek, 12 kwietnia 2010