Kolejne wersje Regulaminu Dyscypliny
Kolejne wersje Regulaminu Dyscypliny Drukuj

Na wniosek autorw publikujemy dwie, alternatywne propozycje nowego Regulaminu Dyscypliny opracowane przez Jerzego Maliszewskiego oraz Witalisa Niko?ajuka.  Autorzy czekaj? na opini? ?rodowiska.

Propozycja nr 1 pdf 118.20 KB 

Propozycja nr 2 pdf 108.82 KB

Jednocze?nie informujemy, ?e propozycja nowego Regulaminu Dyscypliny przygotowana przez Komisj? Rajdw PZJ, uka?e si? w ci?gu najbli?szych kilku dni.

Wpisany przez Maciej Kacprzyk    wtorek, 11 stycznia 2011