?ukasz Abgarowicz nowym prezesem PZJ
?ukasz Abgarowicz nowym prezesem PZJ Drukuj
Wybory na funkcj? Prezesa Polskiego Zwi?zku Je?dzieckiego wygra? ?ukasz Abgarowicz.
Sk?ad nowego zarz?du PZJ:
  • Nemezjusz Kasztelan
  • Monika S?owik
  • Rafa? Wawrzyniak
  • Zbigniew Kaczorowski
Wpisany przez Maciej Kacprzyk    niedziela, 25 listopada 2012