Drukuj

Jak uda?o nam si? dowiedzie? menad?er (komisarz) sportowych rajdw konnych zostanie wybrany na najbli?szym posiedzeniu Zarz?du Polskiego Zwi?zku Je?dzieckiego, ktre odb?dzie 2 lutego br. Po wyborze menad?era, zostanie ustalony termin konferencji dyscypliny.

Wpisany przez Maciej Kacprzyk    piątek, 25 stycznia 2013