Drukuj
Na wniosek menad?era Komisji Sportowych Rajdw Konnych PZJ, Ryszarda Zieli?skiego 25.10.2013 Zarz?d PZJ przyj?? uchwa??, na mocy ktrej dotychczas funkcjonuj?ca Komisja  zosta?a poszerzona o nast?puj?cych cz?onkw: Krzysztofa Czarnot?,  Beat? Dzikowsk?, Jerzego Maliszewskiego oraz Marka Tula.
10 grudnia br. z cz?onkowstwa w komisji zrezygnowa? Maciej Kacprzyk.
Po konferencji rajdw decyzj? o rezygnacji z cz?onkostwa podj??a tak?e Beata Dzikowska.
Wpisany przez Maciej Kacprzyk    wtorek, 17 grudnia 2013