Regulamin Dyscypliny 2015
Regulamin Dyscypliny 2015 Drukuj
Zainteresowane osoby zapraszamy do zapoznania si? z nowym Regulaminem Dyscypliny, obowi?zuj?cym od 1 marca br. Zmiany dotycz? m.in. przywrcenia Zawodw Oglnopolskich i Regionalnych, zamiast Zawodw Krajowych.
Jednocze?nie prosimy organizatorw zawodw o informacje dotycz?ce rangi planowanych imprez w celu aktualizacji kalendarza zawodw na stronie endurance.pl.
W dziale z przepisami PZJ mo?na rwnie? zapozna? si? z regulaminem przyznawania punktw rankingowych oraz regulaminem kadry narodowej.
Wpisany przez Maciej Kacprzyk    sobota, 07 marca 2015