MPS, CEI, CEN Ku?nia Nowowiejska - reporta? filmowy
MPS, CEI, CEN Ku?nia Nowowiejska - reporta? filmowy Drukuj

Zapraszamy do obejrzenia ponad 13 minutowego reporta?u filmowego autorstwa Krzysztofa Dobiesa z Mistrzostw Polski Seniorów, Zawodów Mi?dzynarodowych oraz Zawodów Ogólnopolskich, które odby?y si? w Ku?ni Nowowiejskiej, w dniach 2 - 5 wrze?nia br.

 

 

Wpisany przez Maciej Kacprzyk    wtorek, 14 wrzeĹ›nia 2010