MPMK-F 2014 - propozycje
MPMK-F 2014 - propozycje Drukuj
Zapraszamy do zapoznania si? z czekaj?cymi na zatwierdzenie w PZJ propozycjami Otwartych Mistrzostw Polski M?odych Koni, ktre odb?d? si? w Koczku w dniach 5-6 wrze?nia br.
W Otwartych Mistrzostwach Polski M?odych Koni mog? wzi?? udzia? tak?e konie nie spe?niaj?ce warunkw rodowodowych i kwalifikacyjnych wg regulaminu PZHK. Wszystkie konie b?d? klasyfikowane ??cznie w Otwartych Mistrzostwach Polski M?odych Koni. Z tej klasyfikacji zostan? wy?onione najlepsze konie spe?niaj?ce warunki PZHK i b?d? one klasyfikowane w Mistrzostwach Polski M?odych Koni.
W czasie MPMK zostanie rozegrany I Czempionat Koni Rajdowych Rasy Ma?opolskiej. Regulamin poni?ej.

MPMK-F Koczek 5-6.09.2014 - propozycjepdf149.62 KB
I Czempionat Koni Rajdowych Rasy Ma?opolskich - regulaminpdf50.59 KB
MPMK-F 2014 - plakatpdf962.51 KB
Czempionat Koni Rajdowych Rasy Ma?oplskiej - plakatpdf473.01 KB
Wpisany przez Maciej Kacprzyk    wtorek, 12 sierpnia 2014